Medlemmer Ikke
medlemmer
     
Indskud for medlemskab    
Jolleplads i havnen 5000 0
3m-plads inkl. 22 -25 12000 0
4m-plads 12000 0
5m-plads 14500 0
     
Kontigent 1100  
Passiv medlemskab 500 0
     
Pladsleje    
Jolleplads i havnen 500 2100
Lille 3m-plads (22, 23 og 24); jolleplads 500 2600
3m-plads inkl. 25 1100 3100
4m-plads 1350 3600
5m-plads 1850 4100
Jolleplads uden for havnen 500 1200
     
Landpladser    
Jolle - hele året 0 700
Jolle - sommer eller vinterhalvår 0 500
Båd, max 30 fod - vinterhalvår 0 1200
Båd, over 30 fod - vinterhalvår 0 1700
     
Slæbested    
Pr. gang 0 50
Årskort 0 500
     
Havneafgift (inkl.el og vand)    
Pr. døgn - gæstesejler 0 130 = 17 euro
Pr. døgn - autocamper 0 130 = 17 euro
Pr. uge 0 500
Pr. måned 0 1500
     
Diverse    
Nøgle til klubhus, (Arne H. Pedersen) 100  
Klubstander (Jan M. Klausen) 60  
Frihavnsordning-etiket 2016 (Arne H. Pedfersen) 200  
Leje af udstyr til afskrabning af bundmaling, pr dag (John H. Madsen) 75  
     
Bøder    
For overtrædelse af ordensreglement og andre henstillinger fra bestyrelsen 800  

- alle priser er i danske kroner