Medlemmer Ikke
medlemmer
     
Indskud for medlemskab    
Jolleplads i havnen 5000 0
2 - 2.5m plads (22-23-24) 8000 0
3m-plads inkl. 25 12000 0
4m-plads 12000 0
5m-plads 14500 0
     
Kontigent 1100  
Passiv medlemskab 500 0
     
Pladsleje    
Jolleplads i havnen 500 2600
2 - 2.5m plads (22-23-24), som jolleplads 500 3100
3m-plads inkl. 25 1100 3600
4m-plads 1350 4100
5m-plads 1850 4600
Jolleplads uden for havnen 500 1200
     
Arbejdstimer    
(Hvis et medlem ikke har udført de normerede 8 timers arbejde for bådelauget i et regnskabsår opkræves kr. 125 pr. manglende time) 125 0
     
Landpladser    
Jolle - hele året 0 700
Jolle - sommer eller vinterhalvår 0 500
Båd, max 30 fod - vinterhalvår 0 1200
Båd, over 30 fod - vinterhalvår 0 1700
     
Slæbested    
Pr. gang 0 50
Årskort 0 500
Årskort med fast trailerparkering 0 800
     
Havneafgift (inkl.el og vand)    
Pr. døgn - gæstesejler 0 130 = 17 euro
Pr. døgn - gæstesejlere, frihavnsmedlem, max. 3 døgn 0 25
Pr. døgn - autocamper 0 130 = 17 euro
Pr. uge 0 500
Pr. måned 0 1500
     
Diverse    
Nøgle til klubhus, (Arne H. Pedersen) 100  
Klubstander (Jan M. Klausen) 60  
Frihavnsordning-etiket 2016 (Arne H. Pedfersen) 200  
Leje af udstyr til afskrabning af bundmaling, pr dag (John H. Madsen) 75 pr. dag  
     
Bøder    
For overtrædelse af ordensreglement og andre henstillinger fra bestyrelsen 800  

- alle priser er i danske kroner

Vedtaget på generalforsamlingen 9. juni 2021 (samme priser som i 2020)