Ankomst fra NON-Schengen havne

(Arrival from NON-Schengen ports)

 

Information til skibsførere af lystbåde.  

Jf. udlændingebekendtgørelsens §13, stk.8 og 9 kræves følgende:  

  • Førere af lystbåde, der anløber en dansk havn fra en NON-Schengen havn, f.eks. fra GB eller Rusland, skal udfærdige en fortegnelse over personer ombord på lystbåden.  
  • Fortegnelsen SKAL afleveres til havnefogeden, der sørger for at underrette politiet, der forestår den efterfølgende grænsekontrol.  
  • Der kan rettes  henvendelse til kontaktpersonen for udlevering af rette FAL formular, der skal bruges for inberetning af anløbet.  
  • Formularen skal indeholder oplysninger om efternavn, fornavn, fødselsdato og nationalitet for alle ombordværende.  

Manglende indberetning kan resultere i straf i form af bøde eller fængsel.  

 

Important notice for captains

The Danish Aliens Act section 13, subsections 8 and 9 proclaims that

  • Yacht captains that arrive in a Danish port from a country, which has not joined the Schengen Convention, must prepare a record of crewmembers and any passengers.  
  • The record must be submitted to the harbour master upon arrival and will be handed over to the police as a means for preparation of the entry control.  
  • The record of crewmembers and any passengers of the vessel must contain information concerning name (surname, given name) date of birth (day, month, year) and nationality.  
  • The information must be handed over in the forms provided by the International Maritime Organization IMO concerning crewmembers and passengers (FAL forms no. 5 and 6).  

A breach may result in punishment in the form of a fine or incarceration.  

 

Kontakt / contact - Jørgen Møller Christensen   +45 51877833